Πολιτική Απορρήτου

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ELECTRA HELLA S AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ. ΑΦΜ :094434662 – ΑΡ.ΓΕΜΗ 121620401000.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λεωφόρος Συγγρού 246, Καλλιθέα ΤΚ 17672.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2109531690, στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας για θέματα της παρούσας ιστοσελίδας info@tachograph.gr

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας ELECTRA HELLA’S AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ δηλώνει κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) ότι τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών/συνεργατών/προμηθευτών η και ακόμα και επισκεπτών του ιστοτόπου της, τα οποία της γνωστοποιούνται από αυτούς κατά τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής η ακόμα και εκτός αυτής. Η Εταιρεία μας είναι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ σύμφωνα με το Νόμο των παραπάνω στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά ανάγονται σε oονοματεπώνυμα, αριθμούς φορολογικού μητρώου, διευθύνσεις επαγγελματικές και κατοικίας, ηλικιακά στοιχεία, προτιμήσεις σε προιόντα και υπηρεσίες, στοιχεία επικοινωνίας και τηρούνται για την βελτίωση των παρεχομένων προς την πελατεία μας και τους εν γένει συνεργάτες μας υπηρεσιών, για αποστολή ενημερωτικού υλικού εφόσον οι πελάτες μας ή οι επισκέπτες μας το επιλέξουν, συμμετοχή σε διαγωνισμούς της εταιρείας μας για την προβολή των προιόντων και υπηρεσιών μας ,για λόγους στατιστικούς, αλλά και για λόγους συμμόρφωσης προς τις Φορολογικές και άλλες Δημοσίου Δικαίου διατάξεις. Ο χρόνος τήρησης των αποθηκευμένων στη ηλεκτρονική βάση μας δεδομένων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις διατάξεις αυτές. Ειδικά για τα δεδομένα βιογραφικών που καταχωρούνται από επισκέπτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόσληψη στην Εταιρεία μας, αυτά παραμένουν για 5 έτη και μετά διαγράφονται χωρίς καμμία ειδοποίηση η γνωστοποίηση προς το πρόσωπο που αυτά αναφέρονται. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται πουθενά, χωρίς την άδεια του προσώπου που αφορούν, εκτός αν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από ποινικές ή άλλες Δημοσίου Δικαίου διατάξεις. Δηλώνουμε και ενημερώνουμε ότι δεν συλλέγονται σε καμμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα ανηλίκων ατόμων. Επίσης δεν πρόκειται ποτέ και για κανένα λόγο να ζητηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν θρησκευτικές ή πολιτικές προτιμήσεις και αντιλήψεις, στοιχεία φυλετικής καταγωγής, προσωπική και ερωτική ζωή και λοιπά συναφή.

Δηλώνουμε ότι συγκεκριμένα ο παρών ιστότοπος www.electra-hellas.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του, έχει δε έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητtές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία μας και η όποια επεξεργασία αυτών γίνεται μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

Συστήνεται όπως οι χρήστες σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας για βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Οποιος χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με όλους τους όρους χρήσης που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Οποτεδήποτε ο τρίτος πελάτης /συνεργάτης /προμηθευτής έχει μετά από επικοινωνία με την Εταιρεία μας δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα από αυτήν στοιχεία – προσωπικά δεδομένα αυτού, ή και τροποποίησης αυτών ενώ με την επιφύλαξη των διατάξεων της Φορολογικής Νομοθεσίας μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή τους ή τη μεταφορά αυτών όπου μας υποδειχθεί.
Ανάλογα με την εξέλιξη της σχετικής Νομοθεσίας, οι ανωτέρω κανόνες μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς άλλη προειδοποίηση να μεταβάλλονται.

COOKIES

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη.
Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα cookies που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας.

Cookies Λειτουργικότητας:

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων μας. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να “θυμάται” τις προτιμήσεις των χρηστών, προκειμένου να προσφέρει βελτιωμένες και προσαρμοσμένες λειτουργίες σε κάθε χρήστη.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη ή καλάθι περιεχομένου, καθώς και πληροφορίες για ασφαλέστερη περιήγηση, ωστόσο οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Cookies Επιδόσεων:

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου.
Ως αποτέλεσμα, οι ιστοσελίδες μπορεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας για βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία αναφορών για σκοπό βελτίωσης του ιστότοπου.

Cookie Στόχευσης και Διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη διαφήμιση, τον περιορισμό της προβολής διαφημίσεων ή τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να βλέπετε διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.
Αυτές οι διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανίζονται κατά την περιήγησή σας σε άλλους ιστότοπους.

Απενεργοποίηση Cookies

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας ή να μην αποδεχθείτε τη χρήση τους στην ιστοσελίδα σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

 

Μενού