Κατάλογος Προϊόντων

DTCO® 4.0

Ο ΕΥΦΥΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ DTCO® 4.0

  • Σύγχρονη τεχνολογία & σχεδίαση
  • Πληροί όλες τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού της ΕΕ από το 2019 και μετά
  • Γρήγορη και απλή τοποθέτηση της συσκευής (“plug & play”)
  • Ενσωματωμένη τεχνολογία GNSS
  • Εξοικονόμηση χρόνου μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας DSRC
  • Τυποποιημένη διεπαφή ITS για συστήματα διαχείρισης στόλου

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

Από 15/06/2019, όλα τα πρόσφατα ταξινομημένα οχήματα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών (περισσότερα από εννέα άτομα συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού) πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τον ευφυή ταχογράφο.

Αυτό έχει ήδη οριστεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Σκοπός του κανονισμού είναι η περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διασφάλιση του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν κρυπτογραφημένα στοιχεία πληροφοριών για το φορτηγό που βρίσκεται σε λειτουργία, όπως ορίζεται από την ΕΕ μέσω κεραίας DSRC (αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας). Ωστόσο, δεδομένα που σχετίζονται με τον οδηγό, όπως οι περίοδοι οδήγησης και ανάπαυσης, δεν διαβιβάζονται. Εάν παρουσιαστούν παρατυπίες, τα οχήματα μπορούν να σταματήσουν για επιπλέον έλεγχο.

Το DTCO® 4.0 διαθέτει μια καινοτόμο κεραία DSRC εγκατεστημένη στο παρμπρίζ του οχήματος. Η λειτουργία του έχει ενσωματωθεί στον ταχογράφο. Σε αντίθεση με τις τυπικές λύσεις της αγοράς, εδώ δεν απαιτούνται αλλαγές στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος.

DTCO® 4.0 Ο ΕΥΦΥΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Με αυτά τα προϊόντα, βελτιστοποιείτε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του DTCO® σας και αξιοποιείτε όλες τις δυνατότητες για σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση του στόλου σας.

Μενού