Κατάλογος Προϊόντων

DTCO® 4.0e

DTCO 4.0e - περισσότερη ευκολία και άνεση για τους οδηγούς και τους διαχειριστές στόλου οχημάτων

Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

 • Ο νέος μετρητής χρόνου εργασίας DTCO καταγράφει επίσης τις περιόδους εργασίας (ημερήσιες/εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και περιόδους διαλείμματος)
 • Νέα παραμετροποιήσιμα προειδοποιητικά μηνύματα σύμφωνα με την οδηγία 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
 • Τα χρονικά όρια για τις χειροκίνητες διορθώσεις έχουν αλλάξει για να διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των οδηγών
 • Αυτόματη ανίχνευση της χώρας στην οποία βρίσκεται το όχημα (αρχή/τέλος) μέσω σημάτων GNSS

Οι ταχογράφοι DTCO 4.0 μπορούν να αναβαθμιστούν σε DTCO 4.0e γρήγορα και με χαμηλό κόστος, για παράδειγμα κατά τον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

MOBILITY PACKAGE 1 ΤΗΣ ΕΕ

Οι νέοι κανονισμοί και οδηγίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 31 Ιουλίου 2020.

Σκοπός της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την κινητικότητα:

Η δημιουργία ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006).

Να εναρμονίσει την υφιστάμενη κοινωνική νομοθεσία σχετικά με τις οδικές μεταφορές (οδήγηση και περίοδοι ανάπαυσης). Ο στόχος αυτός αναφέρεται επίσης στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Σκοπός του κανονισμού είναι να επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια, να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και να αποτρέψει τη χειραγώγηση των ψηφιακών ταχογράφων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μετά τη χειροκίνητη εισαγωγή, το DTCO 4.0e δείχνει σαφώς στον οδηγό πότε επιτρέπεται η εκκίνηση και αν ο οδηγός βρίσκεται σε λειτουργία μεμονωμένου ή ομαδικού οδηγού.
Με το DTCO 4.0e, οι οθόνες “Welcome” και “Driver name” συνδυάζονται σε μία οθόνη.
Ο χρόνος καταχώρησης για χειροκίνητη καταχώρηση αυξάνεται στα 10 λεπτά.

THE SMART TACHOGRAPH DTCO 4.0E

PLUG & PLAY – ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτό που κάνει το DTCO® 4.0/4.0e πολύ ιδιαίτερο είναι ο σχεδιασμός του ως οργάνου plug-play. Μπορεί να ενσωματωθεί αβίαστα στην τεχνολογία του οχήματος – ακόμη και οι συνδέσεις των βυσμάτων είναι πανομοιότυπες με τα προηγούμενα μοντέλα. Χάρη στην ενσωματωμένη κεραία GNSS και τη διασύνδεση DSRC, το DTCO® 4.0/4.0e δεν απαιτεί ούτε πρόσθετα ηλεκτρονικά ούτε προσαρμογές στο δίαυλο CAN του οχήματος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια παθητική κεραία DSRC για να θέσετε σε λειτουργία τον ταχογράφο: εξοικονομώντας χρόνο, κόπο και χρήματα.

Με το συνδυασμό της εφαρμογής DTCO® Configuration App και του DTCO® SmartLink, ο DTCO® 4.0/4.0e μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα – πολλές ρυθμίσεις δεν απαιτούν πλέον επίσκεψη στο συνεργείο.

Οι πληροφορίες που μεταδίδει το DTCO® 4.0/4.0e σε κρυπτογραφημένη μορφή κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου εν κινήσει καθορίζονται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση υποψίας, το όχημα μπορεί να σταματήσει για λεπτομερέστερο έλεγχο. Δεν πραγματοποιείται αυτόματη επιβολή προστίμου. Μεταδίδονται τα ακόλουθα δεδομένα που καταγράφονται από τον ταχογράφο:

 • Τελευταία προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας
 • Μεγαλύτερη διακοπή παροχής ρεύματος
 • Βλάβη του αισθητήρα
 • Σφάλμα δεδομένων απόστασης και ταχύτητας
 • Σύγκρουση δεδομένων Κίνηση οχήματος
 • Οδήγηση χωρίς έγκυρη κάρτα
 • Εισαγωγή κάρτας κατά την οδήγηση
 • Δεδομένα ρύθμισης χρόνου
 • Δεδομένα βαθμονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας των δύο τελευταίων βαθμονομήσεων
 • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
 • Ταχύτητα που καταγράφεται από τον ταχογράφο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ DTCO®

Εδώ μπορείτε να δείτε ποιος DTCO® προσφέρει ποιες λειτουργίες και ποιες ενημερώσεις μπορεί να χρειαστείτε. Μπορείτε να διαβάσετε τον αριθμό έκδοσης του DTCO® σας στην ετικέτα στο εσωτερικό του συρταριού του εκτυπωτή.

* Release can be upgraded to Release 4.0e by workshop.
** Must be activated with update card. (Already activated with service unit)
*** Corresponds to the new EU Regulation 165/2014. Valid from 15.06.2019.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Με αυτά τα προϊόντα, βελτιστοποιείτε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του DTCO® σας και αξιοποιείτε όλες τις δυνατότητες για σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση του στόλου σας.

Περιοδικό Tachograph.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

εδώ θα φορτώνουν αυτόματα τα πρόσφατα άρθρα από την ενότητα νέα

Μενού